بازدید کل: 371924

بازدید امروز: 29

بازدید دیروز: 94

تاييد شش طرح فرش برای ثبت به نام پدیدآورندگانشان

تاييد شش طرح فرش برای ثبت به نام پدیدآورندگانشان

 

 

کمیته ثبت طرح و نقش فرش دستباف با هدف بررسی بیش از 24 طرح، از ‏طرح های ارسالی طراحان فرش در معاونت تحقیقات و آموزش مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.‏
 

در این جلسه، شش طرح برای ثبت نهایی به نام خالقان آن آثار، برای ارائه به وزارت ارشاد تایید شدند.‏
شایان ذکر است هفت طرح دیگر نیز به صورت مشروط انتخاب شدند تا پس از ارائه مستندات و مدارک برای بررسی مشخص ‏شوند.‏

 

بر پایه این گزارش؛ کمیته ثبت طرح و نقش فرش دستباف در مرکز ملی فرش ایران، به استناد بند9 ماده 2 قانون حمایت از ‏مولفان و مصنفان و هنرمندان، آثار ابتکاری مربوط به هنرهای دستی نقش قالی و گلیم را با بهره گیری از صاحبنظران و ‏طراحان بنام کشور، بررسی می کند تا از میان طرح ها و نقوش، آنهایی که نسبت به سایر طرح های رایج، متمایز و برتر هستند ‏انتخاب شوند.‏
 

گفتنی است طراحانی که سعی در تثبیت طرح هایشان دارند برای این کار در مرحله اول به وزارت ارشاد مراجعه و پس از ارائه ‏اثرشان، پرسشنامه مخصوص و همچنین تاریخ وساعت درخواست تثبیت طرح را تکمیل می کنند. این درخواست ازسوی وزارت ‏ارشاد به مرکزملی فرش ایران ارسال شده و درصورت تایید این مرکز به طور مجدد برای ثبت در وزارت ارشاد اسلامی ارائه ‏می شود .‏
 

کمیته بررسی ثبت طرح و نقش مرکز ملی فرش ایران با اجماع 20 تا 30 طرح ارسالی، تشکیل می شود .‏
 

جلسات این کمیته برای تشکیل سندی برای خالقان طراح و حفظ مالکیت معنوی آنان تشکیل می شود و از اهداف آن می توان به ‏کمک به طراحان و ایجاد انگیزه برای کسب مهارت لازم در طراحی نقوش فرش به منظور ارتقا هنر-صنعت فرش دستباف ایران ‏اشاره کرد.‏

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/6/17
تعداد بازدید: 1314
ارسال نظر