بازدید کل: 300687

بازدید امروز: 4

بازدید دیروز: 35

تشدید نظارت بر تولید فرش دستباف شهرستان ساری

رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری تاکید کرد:

تشدید نظارت بر تولید فرش دستباف شهرستان ساری

 

 

 

در شش ماهه نخست سالجاری تعداد 1450 کارت شناسایی قالیبافی در شهرستان ساری و میاندرود صادر گردید.

 

اسماعیل هادی نژاد رئیس اداره صنعت،معدن و تجارت شهرستان ساری اظهار داشت: در شش ماهه نخست سالجاری تعداد 1450 کارت شناسایی قالیبافی در شهرستان ساری و میاندرود صادر گردید.

 

به گزارش ایلنا، وی خاطر نشان کرد: طی این مدت 2200 بافنده جهت استفاده از مزایای بیمه به شعب تامین اجتماعی معرفی شدند.

 

هادی نژاد ضمن هشدار به بافندگان غیر فعال تصریح کرد: بازرسان این اداره و تامین اجتماعی با همکاری بازرسان اتحادیه فرش دستباف به صورت موردی راستی آزمایی خواهد شد و از فعالیت بافندگان خانگی فرش نظارت و بازرسی بعمل می آورند.

 

وی افزود: در صورت مشاهده عدم فعالیت بافندگان مراتب صورتجلسه شده و درمورد ادامه یا قطع بیمه آنان تصمیم گیری خواهد شد.

 

اخبار فرش

کارپت کالا فرش ایرانی قیمت فرش بازار فرش فرش دستبافت فرش کرک ابریشم فرش قیمت نخ جوت ابریشم کاشان اران و بیدگل فرش شفقی تبریز سجاده فرش مساجد لیست قیمت فرش فرش 440 شانه فرش 500 شانه 700 شانه 1000 شانه تراکم فرش فرش فروش بازار فرش فرش فرهی فرش راوندtva vg,kn tva hdvhkd rdlj tva tva nsjfhtj nsjfhtj tva nsjfhtj tva hdvhkd tva o,f tva atrd tva gdsj rdlj tva 700 ahki tva 1050 ahki tva 500 ahki 440 ahki tva ;vl tva can;d tv,a tva hdkjvkjd tv,a hdkjvkjd tv,a tva nsjfhtj tva  tva sh,dk sjhvi ;,dv dcn

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/7/24
تعداد بازدید: 1222
ارسال نظر