بازدید کل: 298488

بازدید امروز: 10

بازدید دیروز: 5

الزام به ارایه کداقتصادی در حوزه فرش حذف شد

الزام به ارایه کداقتصادی در حوزه فرش حذف شد

 

 

 

به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، با پیگیری های مرکز ملی فرش ایران و تأکید وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از دغدغه های فعالان عرصه تجارت فرش دستباف ایران مبنی بر چالش در  دریافت کد اقتصادی به هنگام خرید فرش از قالیبافان مرتفع شد.

 

به این منظور از سوی سازمان امور مالیاتی بندی به دستورالعمل های پیشین افزوده شد که به شرح زیر است:

 

پیرو دستور العمل شماره  24468/200/ص مورخ 37/10/1390 و اصلاحیه آن به شماره 3954/200 مورخ 7/3/1392 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم، در راستای اهداف ترسیم شده در جهت تحقق مبانی اقتصاد مقاومتی در بخش صنایع دستی و صنعت فرش دستباف، همچنین به منظور تکریم و تسهیل وظایف مودیان محترم مالیاتی، بدینوسیله متن زیر به عنوان بند «7-5» به دستورالعمل مذکور الحاق می گردد:

 

7ـ5 ـ کلیه مشمولین دستورالعمل ماده 169 مکرر قانون مذکور که مبادرت به خرید محصولات بافته های داری از جمله گلیم، جاجیم، پلاس، زیلو، نمد، حصیر، سیته چادر، گبه و فرش دستباف از اشخاص حقیقی ایرانی که خود بافنده محصولات مذکور بوده اند می نمایند، الزامی به دریافت شماره ملی یا شماره اقتصادی حسب مورد از ایشان نداشته و می توانند اطلاعات معاملات خرید خود را به صورت تجمیعی برای هر فصل در قالب دستورالعمل ماده مذکور ارسال نمایند.

 

 

اخبار فرش

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/11/21
تعداد بازدید: 1002
ارسال نظر