بازدید کل: 371922

بازدید امروز: 27

بازدید دیروز: 94

انتشار تنها نشریه تخصصی فرش ایران از سرگرفته می شود

انتشار تنها نشریه تخصصی فرش ایران از سرگرفته می شود

 

 

 

«امیرحسین چیت سازیان» روز یکشنبه در گفت وگو با ایرنا افزود: فصلنامه علمی، پژوهشی 'گلجام' (Quarterly Scientific-Research Goljaam) تنها مجله علمی پژوهشی فرش در جهان است که در ایران منتشر می شود.

 

وی گفت: اعتبارات چاپ این فصلنامه توسط وزارت علوم و مرکز ملی فرش تامین می شود که به دلیل کمبود اعتبار در چاپ و مشکل مالی شاهد توقف انتشار این فصلنامه در زمستان 91 بودیم.

 

چیت سازیان با اشاره به انتشار این نشریه توسط انجمن علمی فرش ایران اظهار داشت: گلجام اولین نشریه دارای درجه علمی – پژوهشی در زمینه فرش دستباف و نخستین فصلنامه پژوهشی در حوزه هنر است.

 

وی افزود: در این مجله نتیجه پژوهش ها و تجربه های علمی در زمینه فرش و سایر زیراندازها و توسعه دانش در این زمینه بویژه در یکی از موضوعات طرح و نقش، رنگ بندی، رنگرزی، بافت، مرمت، مواد اولیه، اقتصاد و بازرگانی، مدیریت، تاریخ و فرهنگ، جامعه شناسی و مردم شناسی فرش منتشر می شود.

 

به گفته عضو هیات علمی دانشگاه کاشان نوشتارهای پژوهشی، تحلیلی، نقد کتابهای علمی- هنری و گزارش های علمی- هنری در زمینه فرش و زیراندازها نیز پس از داوری و تصویب در هیات تحریریه قابل انتشار است.

 

چیت سازیان خاطرنشان کرد: اولین شماره نشریه گلجام در سال 84 و بیست ودومین شماره آن در پاییز و زمستان 91 انتشار یافت.

 

وی افزود: بیست وسومین شماره این فصلنامه زیر چاپ و شماره بیست وچهارم نیز در مرحله صفحه آرایی است.

 

اخبار فرش

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/9/18
تعداد بازدید: 1384
ارسال نظر