بازدید کل: 302171

بازدید امروز: 5

بازدید دیروز: 111

نخستین نشست شورای مشورتی

نخستین نشست شورای مشورتی "آموزش و پژوهش" تشکیل شد

 

 

 

نخستین نشست شورای مشورتی "آموزش و پژوهش" در مرکز ملی فرش ایران تشکیل شد.

 

در آغاز این نشست سرپرست مرکز ملی فرش ایران با اشاره به پیشینه وجود و فعالیت شورای پژوهش و آموزش در مرکز تحقیقات جهاد و مرکز ملی فرش ایران، احیای آن را ضروری دانست و گفت: برآنیم تا خط دهی کلی و ترسیم خط مشی فعالیت های این مرکز به جای انحصار در میان کارشناسان داخل مرکز با مشارکت صاحب نظران این حوزه صورت پذیرد.

 

حمید کارگر افزود: ما به دور از تعارفات معمول به خرد جمعی نیاز داریم و در این حوزه خاص نیز اگر آموزش و پژوهشی انجام می دهیم، شایسته آن است که از دل نیازهای واقعی این هنر- صنعت شکل گرفته باشد و شورایی برای تصمیم گیری و خط دهی به این جریان موجود باشد.

 

سرپرست مرکز ملی فرش ایران تدوین برنامه های سال آینده مرکز تحت هدایت خود در حوزه فعالیت های پژوهشی و آموزشی را بر پایه آرا و نظرات احصا شده در این شورا اعلام کرد.

 

اعضای دعوت شده به این نشست نیز با تایید رویکرد مشورتی در برنامه ها و فعالیت های مرکز ملی فرش ایران به بحث و گفت و گو درباره چگونگی شکل گیری شورا، رویکرد و دستور عمل شورا، اولویت سنجی در این زمینه و حدود وظایف و اختیارات شورای یادشده پرداختند.

 

بحث درباره میزان اولویت پژوهش های بنیادی در حوزه فرش در برابر پژوهش های کاربردی، نوع ارتباط با دانشگاه های فرش، کمبودها و کاستی ها در منابع علمی در حوزه فرش و مواردی از این دست از جمله مواردی بود که در این نشست صورت پذیرفت.

 

اخبار فرش

 

 

 

تاریخ ارسال: 1393/8/21
تعداد بازدید: 1276
ارسال نظر