بازدید کل: 379737

بازدید امروز: 43

بازدید دیروز: 83

روش از بين بردن لکه ها از روی فرش

روش از بين بردن لکه ها از روی فرش

 

 

 

در صورتی که لکه ای در روی فرش ايجاد شود علاوه بر پاک کردن لکه از روی فرش، مايعاتی که به پشت فرش رسوخ کرده را بايد تميز نموده و در معرض هوا پشت فرش را قرار داده تا مانع از ايجاد کپک شود و از پوسيدگی فرش جلوگيری شود.

مايعاتی مانند چای، شربت و نوشابه در صورتی که بر روی فرش ريخته شود اگر قابل برداشتن با قاشق باشد و کاملا در بافت فرش نفوذ نکرده آنرا برمی داريم و سريعا اين کار بايد انجام شود که مايعات درون فرش رسوخ نکند و سپس با دقت در پاک شدگی کامل لکه ها بايد با پارچه نخی سفيد که دارای قدرت جذب می باشد بر روی محلی که لکه ايجاد شده کشيده شود و اين عمل آنقدر تکرار شود تا لکه کاملا از سطح فرش برداشته شود . سفيد بودن پارچه لکه بری باعث می شود تا جايی که لکه کاملا تميز شود آثار لکه بر پارچه باقی نماند.در مراحل اول که پارچه سفيد بر روی لکه کشيده می شود بايد مرطوب و کمی آغشته به صابون مايع يا بميزان اندک آغشته به مايع فرش شويی باشد ميزان مصرف مايع به گونه ای باشد که کمی کف روی پارچه ايجاد شود و بعد از اين مرحله خيس بودن پارچه با آب کفايت می کند.

تميز نمودن فرش دستباف اين اهميت را دارد که با دقت و حوصله انجام شود.نکته ديگر آن است که درآب و يا محلول صابون در لکه بری ابتدا بر روی پارچه نخی ريخته و سپس فرش تميز گردد. از تماس مستقيم هر نوع محلول و مايعی با فرش جدا خود داری شود.برای اينکه سطحی که لکه ايجاد شده گسترده تر نگردد مسيری که پارچه بر روی لکه فرش کشيده می شود از اطراف به داخل بايد باشد، هر ادازه سعی شود که پاک کردن لکه در يک نقطه صورت گيرد راحت تر بودن و نتيجه بخش بودن لکه بری مناسب تر انجام ميشود.

در زير به چند مورد از لکه بری ها، در گزارش شرکت سهامی فرش اشاره می شود.

 

 

 

نوع لکه کمک های اولــــــــــــــــــــــــــــــيه
چای و قهوه بلافاصله چای را با قاشق جمع کرده و با پارچه سفيد و مرطوب و کف، لکه را چند بار خوب تميز می کنيم. اگر سايه لکه باقی ماند با پارچه ای که با محلول آب و سرکه سفيد مرطوب شده به همراه کف آنرا تميز می کنيم.
انواع شربت و نوشابه بلافاصله آنرا با قاشق جمع کرده و با پارچه سفيد و مرطوب و کف، لکه را چند بتر خوب تميز می کنيم. اين کار را چند بار انجام داده تا لکه خوب تميز شود.هر بار قبل از کار مقداری آب روی محل لکه اسپری می کنيم تا قند آن خوب شسته شود. اگر سايه لکه باقی ماند با پارچه ای که با محلول آب و سرکه مرطوب شده به همراه کف آنرا تميز می کنيم.
آدامس و شمع مقداری يخ درون کيسه فريزر ريخته و روی لکه قرار داده تا لکه سخت شود يا بحالت منجمد و يا سفت در آيد سپس با دقت با استفاده از پشت چاقو لکه را برميداريم.
قير ابتد لکه را با استفاده از يک کاردک يا پشت چاقو برداريد.يک کاغذ کاهی روی محل قرار داده و با استفاده از اتوی گرم(خيلی داغ نباشد) اثر لکه را از روی فرش بر روی کاغذ انتقال دهيد.اين کار را چند بار با کاغذ تميز انجام دهيد با لکه کامل برداشته شود. سليه باقی مانده را با استفاده از پارچه مرطوب و کف تميز کنيد.اگر سايه خوب تميز نشد آنرا با پارچه آغشته با به الکل تميز نماييد.
خون لکه را با استفاده از دستمالی که با آب سرد و صابون مرطوب شده برطرف کنيد.
دوده واکس اضافات را برداشته، لکه را با پارچه مرطوب و کف تميز کرده اگر سايه ای باقی ماند با پارچه آغشته به الکل رفع می نماييم.
جوهر خودنويس مقداری ماست رقيق شده را روی لکه بريزيد سپس با قاشق محلول ايجاد شده را برداريد. با استفاده از دستمالی که با آب و کف مرطوب شده باقی مانده را برطرف کنيد.
جوهر خودکار با استفاده از يک اسفنج که با شير مرطوب شده لکه را برداريد.سپس با استفاده از دستمالی که با آب و کف مرطوب شده باقی مانده مواد را برداريد.
آبرنگ با پارچه آغشته به محلول آب و سرکه سفيد همراه با کف تميز شود.
کاکائو و شکلات اضافات را با قاشق برداشته، با پارچه آغشته به آب و سرکه سفيد همراه با کف تميز شود.
خط ماژيک با پارچه مرطوب شده با الکل تميز می شود.
لکه های روغن و چربی اضافات را با قاشق برداشته،با پارچه آغشته به محلولآب و سرکه سفيد همراه با کف تميز می شود.

 

 

شهدخت رحيم پور/ کارشناس فرش- دانشجوی کارشناسی ارشد مديريت فرش

 

تاریخ ارسال: 1393/6/17
تعداد بازدید: 1394
ارسال نظر